Rentoutus- ja Mindfulness

Rentoutuminen ja tietoinen läsnäolo työhyvinvoinnin tukena

Minkalaiset ovat keskittymistaitoni? Harhaileeko ajatukseni helposti? Miten parantaisin keskittymiskykyäni ja jaksamista työpäivän aikana? Miten palaudun työstä? Mitä rento ja läsnäoleva työtapa antaisi minulle ja työyhteisölle? Voisiko läsnäolo työssä synnyttää uudenlaista vuorovaikutusta, yhteistyötaitoja ja lisätä palaverien sekä tiimityöskentelyn tehokkuutta?

Tiesitko rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon vaikutuksista työhyvinvointiin? Tutkimusten mukaan sekä rentoutuminen että tietoinen läsnäolo vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiimme ja työkykyymme mm. keskittymisen, luovuuden lisääntymisenä, unen laadun ja stressinhallinnan parantumisena. Vain rentoutuneesta tilasta käsin syntyy luova työskentely ja uudet innovaatiot. Lisäksi työskentely läsnäolon tilasta parantaa vuorovaikutustamme ja yhteishenkeämme.

Toiminnallinen valmennus sisältää tietoiskun rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon vaikutuksista työhyvinvointiin. Lisäksi teemme  mindulness harjoituksia oman hyvinvoinnin tueksi sekä  tutkimme yhdessä oivaltaen, mitä nämä tietoisuustaidot antavat työhömme. Päätämme tilaisuuden vaihtoehtoisesti loppurentoutukseen tai oivaltavaan keskusteluun. Sisällön painotuksia voi räätälöidä ryhmän mukaan. Näin luomme mm. erilaista työvälinepakkia stressinhallintaan ja muutostilanteisiin, josta jokainen voi napata parhaat palat omaan käyttöön.

Valmennus 2-3h sopii hyvin rentouttavaan ja yhteishenkeä lisäävään tyky-päivään. Sopii hyvin pienryhmille (3-15 henkilöä).

Mindfulness ja rentoutuminen työssä avaimena työhyvinvointiin ja oivaltavaan työtapaan !